D-Stijl

I-Stijl

S-Stijl

C-Stijl

Have Fun met de DISC-gedragsanalyse

In mijn trainingen en coaching maak ik graag gebruik van de verhelderende DISC-methode. Meer begrip, inzicht en vooral ook onderling begrip is vaak de mooie uitkomst van de DISC Analyse. Verkoopmedewerkers krijgen meer inzicht in hun eigen gedrag en kunnen zo hun communicatie naar en relatie met de klant en hun collega’s verbeteren. Verkoopmanagers kunnen beter afstemmen op de verschillende stijlen van hun medewerkers waardoor ze effectiever leiding kunnen geven.

Wat geven de stijlen weer?

De DISC-analyse geeft aan:

  • Hoe je met problemen en uitdagingen omgaat
  • Hoe je met veranderingen omgaat
  • Wat je stijl van leidinggeven is
  • Hoe je met regels, details en procedures omgaat
  • Hoe je omgaat met conflicten
  • Hoe je omgaat met anderen menen en hoe je ze beïnvloedt.

Hoe werkt DISC?

Het is heel eenvoudig. Binnen tien minuten worden er online vragen beantwoord op een moment dat het jou uitkomt. Door middel van een persoonlijke rapportage wordt er een analyse van het gedrag weergegeven, zoals algemene eigenschappen, sleutelwaarde voor het team, mogelijke beperkingen, motivatiefactoren, ideale werkomgeving en kernachtige ‘do’s and don’ts’ in de communicatie en stijl van leidinggeven.

Waarom zou je DISC inzetten?

Disc helpt in het verbeteren van relaties. Het bevordert de onderlinge samenwerking en prestaties van (verkoop)teams en medewerkers.

Contact